Vymáhání pohledávek

Jelikož je již nějakou dobu ekonomická krize, která ještě zřejmě nějakou chvíli potrvá, tak začaly narůstat dluhy, pohledávky u fyzických osob, ale také u podnikatelů, kteří vlastní nějakou společnost. To, že čím dál víc podnikatelů odkládá placení pohledávek na delší dobu, je pro ně výhodným obchodním řešením. Kvůli finanční a ekonomické krizi, ale nejsou žádné výjimky, proč by podnikatelé neměli platit své finanční závazky.

Zadlužovat se začínají, jak podnikatelé, tak i větší společnosti, nadělají si spousty dluhů a jejich placení odkládají, co to jen jde. Toto je proti zákonům České republiky, proto máte nárok pohledávky od nich vymáhat. Ať už se jedná o větší firmy, či malé podnikatele, tak není dobré dlužníka podceňovat a je dobré dát si pozor na všechny rizika, které s tímto souvisí.

Je spousty postupů, jak vymáhat dluhy a pohledávky, ale člověk, který vymáhá menší dluhy, například od jednoho podnikatele, by se měl více soustředit na osobní a individuální přístup. Naproti tomu u velkého množství dluhů, nebo pokud se jedná o větší firmu, tak by se měl klient více zaměřit na taktický postup, který bude předem vymyšlený a rozdělený do jednotlivých kroků. Pokud chcete správně a hlavně úspěšně vymáhat pohledávky, tak byste o této oblasti měli mít co nejširší spektrum informací a znalostí, abyste byli připraveni na všechno.

Měli byste si také celý postup vymáhání rozdělit do několika kroků, které byste měli důkladně promyslet a opatrně provést. Kvůli snížení nákladů a také kvůli nedostačujícímu zázemí se většina věřitelů při vymáhání pohledávek obrací na advokátní kanceláře, po kterých vyžaduje odborné služby.

Jelikož budete muset často posílat svým dlužníkům upomínky a budete potřebovat celkový přehled o vašich dlužnících, pohledávkách a o tom jak to aktuálně vypadá, tak je vhodné, abyste si pořídili nějaký profesionální software, určený pro sledování aktuálních stavů a činností, ale také vhodný pro celkovou administraci.

Ideální způsob při vymáhání vašich pohledávek je, že se necháte zastoupit advokátní kanceláří, které jsou s těmito procesy důkladně seznámeny a mají tuto oblast, již dokonale prověřenou, takže přesně vědí, jak mají v takovýchto případech postupovat. Navíc, pokud vás zastupuje advokát a také celý proces řídí, tak to má pozitivní psychologický efekt na konkrétního dlužníka. Jestliže je celý proces vymáhání pohledávek veden advokátem, tak si klient může být naprosto jistý, že celý postup bude co nejvíce efektivní a účinný. Dlužníci často nemají peníze na zaplacení celé dlužné částky, proto se s nimi advokát může dohodnout na určitých splátkách, popřípadě zajištění pohledávky.

Ještě než advokát podá na dlužníka žalobu, musí posoudit pohledávky, jak je na tom jejich stav, musí se dát pozor na riziko prekluze nebo promlčení. Pokud dlužník, ani po domluvě s advokátem neuhradí pohledávku, tak s ním musí klient začít soudní řízení, tím že na něj podá žalobu. Po proběhnutí soudního řízení, má klient dvě právní možnosti, jak dostat od dlužníka vymáhanou částku. Buď to ji může získat zpátky exekucí, nebo se může klient domáhat své dlužné částky soudním výkonem rozhodnutím. Obě tyto varianty umožňují rychlé vrácení dlužné částky věřiteli. Proti dlužníkovi také může být ještě zahájeno insolventní řízení, do kterého by se měl věřitel přihlásit, aby získal zpět svou pohledávku.

Vymáhání pohledávek je velice složitý, náročný a dlouhý proces, na jehož řešení by si věřitel měl přizvat odbornou pomoc. Je několik řešení jak dostat zpátky své pohledávky, ale tím nejlepším a nejvýhodnějším řešením je přizvat na pomoc specializovanou advokátní kancelář, která za vás vyřídí potřebné formality a náležitosti. Advokátní kancelář vlastně řídí celý proces při postupu vymáhání pohledávek.

Navíc, pokud věřitel využije při vymáhání pohledávek pomoc advokáta a proběhne soudní řízení a advokát ve sporu vyhraje, tak budou všechny náklady spojené se soudním procesem uhrazeny, tyto náklady bude povinen uhradit dlužník vymáhané částky. Tato varianta je možná pouze, když vás zastupuje advokát, pokud se rozhodnete pro soudní řízení bez advokáta, tak nemáte nárok na proplacení nákladů spojených se soudním procesem. Zkrátka, při vymáhání pohledávek by měl věřitel vždy postupovat podle zákona a měl by vyhledat odbornou pomoc.

sponzorované odkazy