Starobní a invalidní důchod

V České republice jsou celkem čtyři druhy důchodů, starobní a invalidní důchod patří mezi nejčastější. Další dva důchody, které již nejsou tak časté, jsou vdovský nebo vdovecký důchod. Tento typ důchodu připadá manželovi / manželce po zemřelém. A ještě se používá poslední typ důchodu, nepříliš známý a málo používaný - sirotčí důchod, který náleží dítěti, kterému zemřeli rodiče, to je tzv. nezaopatřené dítě.

O důchod si můžete zažádat na okresní správě sociálního zabezpečení, kde s vámi důchod sepíšou. Na tomto úřadě si také člověk může zažádat, aby mu předběžně spočítali výši důchodu, který mu po té připadne. Dochází také ke zvyšování finanční hranice důchodů, o to se stará vláda České republiky, která ji povolí, pokud roční inflace překročí hranici o 5 procent. V České republice řídí a upravuje důchody, takzvaný průběžný státní důchodový systém, který zajišťuje, že aktuální plátci sociálního pojištění platí lidem důchody.

Starobní důchod

Je to nejvyskytovanější důchod v České republice. Člověk může získat starobní důchod tehdy, pokud dosáhl potřebnou dobu pojištění, to je čas, kdy se sčítá kompletní doba, kdy byl člověk zaměstnán. Doba pojištění sčítá všechny dny, kdy jste byli zaměstnaní nebo jste studovali, protože se platilo důchodové pojištění. Počítají se i dny, kdy byl člověk nemocný, absolvoval vojenskou službu nebo byl na mateřské dovolené. Abyste měli nárok na starobní důchod, musíte splňovat dobu pojištění minimálně alespoň 26 let, v budoucnu se má tato hranice zvýšit až na 30 – 35 let.

Druhým faktorem pro získání starobního důchodu je důchodový věk, což je stáří člověka, které určuje nárok na starobní důchod. Tato hranice se určuje podle několika kritérií, hranice se mění podle toho, jestli jste muž, žena a podle toho, jestli máte jedno nebo více dětí. A samozřejmě musíte splňovat potřebovanou dobu pojištění, čím je kratší doba důchodového pojištění, tím se vám dále posunuje hranice, kdy máte nárok získat starobní důchod.

Pokud jste muž nebo žena a jste bezdětní nebo máte jedno dítě a narodili jste se v roce 1953 nebo dřív, tak máte právo získat starobní důchod, až vám bude 63 let. Pokud jste se narodili v rozmezí let 1954 – 1964, tak máte právo získat starobní důchod v 65 letech. A pokud jste narozeni v roce 1965 nebo v pozdějších letech, tak se vám nárok na získání starobního důchodu zvyšuje na hranici 65 let. Pokud jste žena a máte dvě nebo více dětí a splňujete potřebnou dobu důchodového pojištění, tak máte nárok jít do důchodu v 62 letech, tato doba se zvyšuje až na 64 let, záleží, kolik máte dětí.

Starobní důchod má ještě výjimku, která se nazývá předčasný starobní důchod. Tento typ starobního důchodu je krácený a člověk ho může získat o tři roky dříve, než normální klasický starobní důchod. Tato varianta má však jeden háček, čím dříve odejdete do předčasného starobního důchodu, tím více se vám váš důchod sníží. Pokud patříte do skupiny lidí, kteří mají nárok na starobní důchod později než v 63 letech, tak můžete odejít do předčasného důchodu kdykoliv, až dosáhnete hranice 60 let. Druhá skupina, která má nárok získat důchod dříve než v 63 letech, může zažádat o předčasný starobní důchod maximálně o tři roky dřív.

Invalidní důchod

Druhým typem nejvyskytovanějšího důchodu v České republice je invalidní důchod. Na invalidní důchod má právo každý člověk, který splňuje několik kritérií, musíte mít méně než 65 let, musíte mít požadovanou dobu pojištění a musíte být trvale invalidní. To znamená, že nemůžete vůbec nebo částečně pracovat, invalidita se dále rozděluje do tří stupňů, do kterých se lidé určují podle toho, o kolik procent jim byla snížena pracovní neschopnost.

Kromě této varianty je tu ještě druhá možnost, získání invalidního důchodu kvůli pracovnímu úrazu. Tato možnost je pro lidi, kteří se stali invalidními kvůli pracovnímu úrazu, který se jim stal v jejich zaměstnání. A samozřejmě ještě musíte splňovat podmínku, že jste mladší 65 let.

Invalidní důchod je platný až k dosažení věkové hranice 65 let, kdy se přemění na klasický starobní důchod. Invalidní důchod zaniká v den, kdy se přejde na starobní důchod.

Invalidní důchod má také jednu výjimku, je to takzvaná invalidita z mládí. Pokud jste se ještě před dovršením věkové hranice 18 let stal plně invalidním, tak vám stát může přidělit zmíněnou výjimku. Tento případ také dovoluje získat tuto podmínku, i když nemáte žádnou dobu důchodového pojištění. 

sponzorované odkazy