Spotřební daň z alkoholu

Často je potřeba měnit ceny určitých věcí, proto stát nechal zavést spotřební daň, to je takzvaná nepřímá daň. Toto se zavedlo kvůli dvěma důležitým faktorům, ten první je, že stát chce omezit množství zboží, které se prodává a je škodlivé, to je například alkohol a cigarety. A ten druhý důvod je zvýšení příjmů do státního rozpočtu. Je spousta druhů daní, v České republice se spotřební daň používá například na pohonné hmoty, tabák anebo alkohol.

U všech alkoholických nápojů se platí spotřební daň z alkoholu, to znamená, že stát si může tyto ceny upravovat podle své potřeby, takže do jisté míry stanovuje cenu alkoholu stát. Spotřební daň z alkoholu patří do skupiny, kterou upravuje Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, do této skupiny ještě patří daně z tabáku, z minerálních olejů a ještě několik dalších. Spotřební daň z alkoholu je v každé zemi Evropské unie jinak vysoká, většinou má na ni vliv spousta faktorů, cenu dokonce můžou měnit kulturní a historické aspekty nebo události. Spotřební daň z alkoholu se rozděluje do několika dalších podskupin. Jsou to daně z piva, daně z lihu a daně z vína a meziproduktů.

Asi nejrozšířenější alkoholický nápoj v České republice je pivo, proto je samozřejmé, že se u něho spotřební daň určuje zvlášť. Kvůli potřebám a nákladům na výrobu se daň z piva rozděluje do několika sazeb, je to sazba základní a kvůli nákladům a dalším faktorům se pro menší pivovary zavedly snížené sazby.

Sazby se počítají na hektolitry, u základní sazby, která se používá u větších pivovarů, je cena za hektolitr 32 korun. Snížené sazby se určují podle roční produkce piva v pivovaru, proto se snížené sazby pohybují v určitém rozmezí, podle produkce začínají na 16 korunách a končí cenou 28,80 korun. Dokonce i u této kategorie – spotřební daň z piva se povolují výjimky, od daní se zde osvobozuje několik skupin. Používají se u piva, které je určeno pro výrobu octa, pro výrobu nebo připravování léčiv, u potravinářských výrobků, které splňují určitou výši obsahu alkoholu v nich a ještě pro několik dalších výjimek, které se už řeší podle mnoha dalších kritérií.

Další podkategorií spotřební daně z alkoholu je spotřební daň z vína a meziproduktů. Aby víno nebo fermetový produkt mohl patřit do této kategorie, musí podle vyhlášky obsahovat minimálně 1,2 % objemového alkoholu, maximální hranice objemového alkoholu je pak 22 %. Zde se také výše daní třídí do několika skupin.

Vína se rozdělují na tichá a šumivá, tichá vína mají, tak jak v některých zemích Evropské unie nulovou daň, takže se neplatí prakticky nic, u šumivých vín je cena za hektolitr 2340 korun. Tak jako u piva jsou i zde povoleny výjimky, které neplatí vůbec žádné daně. Žádné daně se neplatí, pokud se víno nebo meziprodukty používají pro výrobu a připravování léčiv, octa (určitého kódu), přísad pro výrobu potravin a nápojů, které splňují předepsanou hodnotu objemového alkoholu, pro výrobu potravin, které mají také předepsanou výši hodnoty objemového alkoholu a ještě pro další výjimky, které blíže specifikuje zákon. Pokud fyzická osoba vyrábí tiché víno, jehož roční produkce nepřesáhne 2000 litrů, tak není plátcem.

Poslední skupinou je spotřební daň z lihu, která v sobě zahrnuje veškeré alkoholické nápoje kromě piva a vína. Také zde se výše daní rozděluje do několika skupin, které jsou rozděleny podle určitých kritérií. Zde se sazby počítají na hektolitry a dále se určují podle objemu čistého lihu, který je v nápoji, proto se tyto produkty člení do čtyř skupin. U těchto produktů je hranice daní docela vysoká, na jeden hektolitr etanolu spadá cena 28500 korun.

Tak jako v ostatních skupinách jsou i zde nižší sazby, tato varianta se týká líhu, který je obsažen v ovocných destilátech, které jsou z pěstitelského pálení. V České republice je také povoleno pálení alkoholu a to v pěstitelských pálenicích, které můžou tuto činnost vykonávat, až jim ministerstvo zemědělství České republiky udělí povolení. Samozřejmě i v této skupině jsou povoleny výjimky, u kterých se neplatí žádné daně. Tyto výjimky se týkají lihu, který se používá pro výrobu nebo připravování léků, které obsahují líh, dále se jedná o líh pro výrobu určitých produktů a také pro potraviny, které obsahují alkohol do určité hranice, kterou nařídil stát. Plátci daní jsou zde právnické nebo fyzické osoby podle určitých kritérií, které dovážejí nebo nakupují výrobky, které obsahují líh.

sponzorované odkazy