Předmanželská smlouva

I když jsou dva lidé do sebe zamilovaní a po té se berou z velké lásky, tak by přesto měli myslet rozumně, co se týká financí a majetku. Podle průzkumů se více než polovina manželství rozvádí, což znamená, že i pokud se dva lidé berou z lásky, tak by se přesto měli pojistit, i když si myslí, že spolu budou navždy, statistiky mluví jasně. Ještě předtím, než s partnerkou / partnerem uzavřete sňatek, byste měli dříve uzavřít předmanželskou smlouvu, která po rozvodu řeší majetkové vyrovnání obou manželů.

Předmanželská smlouva tak může v budoucnosti při náhlém rozvodu ušetřit spoustu peněz, nervů a soudních rozepří. Pokud smlouvu před manželstvím neuzavřete, tak má po rozvodu váš partner nárok na polovinu majetku. Tento případ platí dokonce i tehdy, pokud jeden partner vydělává mnohem více než ten druhý anebo pokud jeden partner vstoupil do manželství s velkým majetkem a druhý třeba s žádným. Tak nebo tak se bez předmanželské smlouvy po rozvodu celý majetek dělí na polovinu.

Předmanželská smlouva řeší společné jmění manželů. Bez ní se po rozvodu celý majetek dělí na půl, protože je to společné jmění manželů. Tato smlouva dokáže zajistit, aby majetek, který si pořídil partner za své peníze, patřil výhradně mu a ne aby spadal do společného jmění manželů.

Smlouva nejenže dokáže upravovat majetek, práva a stavy před svatbou, ale také po svatbě. Smlouva řeší i práva nabytého majetku po svatbě a dokáže řešit i během manželství, jestli majetek připadne oběma manželům do společného vlastnictví nebo bude výhradním majetkem partnera, který ho zaplatil. Další velice zajímavou a užitečnou věcí, která smlouva řeší, jsou dluhy.

Málokdo si uvědomuje, že pokud se jeden partner zadluží, ať už během manželství nebo před ním a pokud nebyla vytvořena předmanželská smlouva, která by toto upravovala, tak je druhý partner povinen splácet tyto dluhy dokonce i po rozvodu.

Dluhy se totiž také počítají jako společný majetek obou manželů. Smlouva také dokáže zajistit, aby se oba manželé domluvili, že během manželství jim nebude vznikat žádný společný majetek, což by potom výrazně usnadnilo právní spory při rozvodu. V předmanželské smlouvě se myslelo opravdu na všechno, kromě společného majetku zahrnuje i podmínky, týkající se péče a výživného o děti.

Nad touto smlouvou by měly především přemýšlet páry, kde má jeden partner daleko větší majetek / dluhy než ten druhý. Vytvoření této smlouvy by také měli zvážit lidé, kteří jsou společníky nebo vlastníky větších obchodních firem, smlouva je také vhodná pro člověka, který ví, že v budoucnu se mu několikanásobně zvedne plat nebo ví, že časem přijde k většímu majetku.

Předmanželská smlouva má i své nevýhody, většinou se to týká druhého partnera (chudšího), většinou ženy. Pokud žena zůstane doma, jako žena v domácnosti či se stará o dítě, tak má minimální příjem a pokud je zřízená předmanželská smlouva a většina majetku patří manželovi, který chodil do práce a měl hlavní příjem, tak na tom žena může být rozvodu hodně špatně a nemusí taky dostat nic, pokud všechno platil manžel.

Předmanželská smlouva je důležitý úřední dokument, takže při jejím vytvoření musí být přítomen notář, jinak je neplatná. Notář dokáže oběma manželům v případě nejasností poradit, celou smlouvu potvrdí notářským zápisem. Důležité je, aby oba partneři s notářem plně spolupracovali, aby ve smlouvě nebyla žádná chyba nebo aby tam nechybělo něco důležitého, co by později mělo mnohem horší následky.

Předmanželská smlouva by měla zahrnovat a upravovat vlastnictví staveb / nemovitostí, majetkových práv, měla by řešit odpovědnost za závazky.

Předmanželská smlouva samozřejmě není zadarmo a musí se zaplatit i odměna příslušenému notářovi, který celou smlouvu uzavře, tato cenová hranice se pohybuje o 4 do 13 tisíc korun, tato cena se odvíjí od mnoha aspektů, například podle hodnoty celého majetku.

Smlouva se nejčastěji uzavírá ještě před vznikem manželství, ale je tu i možnost vytvořit ji během manželství. Tak jako většina ostatních úředních dokumentů se může i předmanželská smlouva upravovat nebo zrušit. Ať už se ve smlouvě upravuje nějaká maličkost nebo se smlouva ruší, tak u všeho musí být přítomen notář. Pokud umře jeden partner, tak ten druhý nemá žádné právo na jeho podíl majetku a připadá mu dědictví stejné jako dětem.
 

sponzorované odkazy