Franchising

Franschising je speciální metoda podnikání, je to speciální systém, který umožňuje zavádět na trh nové služby, zboží a nebo technologie. Jedná se zde o vztah mezi franchisorem a franchisantem, což jsou nezávislí podnikatelé. Poskytovatel franchisy zaručuje příjemcům franchisy práva a také jim určuje povinnost podle Evropského kodexu etiky franchisingu řídit obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí.

Celá koncepce funguje následujícím způsobem, jeden podnikatel nabídne druhému podnikatelský záměr na takzvaný klíč a nebo balík služeb, který je potřebný pro vybudování a řízení speciálních Franchisových podniků. Celý tento systém je založený na rozdělování práce a soustředí se na specializaci mezi oběma podnikateli.

Základní princip této metody je prodávat vytvořený podnikatelský záměr na klíč dále. Tato podnikatelská metoda provádí obchody na mezinárodní a národní úrovni a dynamický rozvoj to posunuje ještě na vyšší úroveň. Kvůli nákladům a záměrům je franchising vhodný pro podnikatele, kteří podnikají v malé a střední sféře. Nejenže tuto metodu můžou v praxi používat právnické osoby, ale franchising je určen i fyzickým osobám. Tato metoda je v České republice zatím málo rozšířená, ale v zahraničí je hodně používaná, nejvíce se tato metoda používá v obchodní oblasti, také v gastronomii a samozřejmě ve službách.

Jak už je psáno výše, tato metoda není v České republice zatím tak moc používána, tento podnikatelský způsob se u nás začal používat zhruba od roku 1991, v tomto roce do České republiky pronikly úplně první franchisové systémy ze zahraničí.

V dnešní době se tato metoda začíná velice rozšiřovat, rozvíjet a je stále více používaná. Ale na začátku, když byla metoda u nás jen chvíli, tak to byl spíš přesný opak. Bohužel tuto užitečnou, ale přesto celkem složitou metodu skoro nikdo neznal, kvůli tomu se franchising nemohl moc uplatňovat, ani rozšiřovat.

Dalším faktorem mezi podnikateli byla také nedůvěra k této metodě, což ještě snižovalo využití franchisingu. Jelikož nikdo nepořádal odborné semináře o této metodě, nikde se neprodávala vhodná literatura, která by aspoň částečně popisovala tuto metodu a nikde ani nebyla možnost se poradit, tak tato metoda spíše zanikala, než aby se dále rozšiřovala.

Samozřejmě postupem času se i tato metoda trochu rozšířila. V dnešní době je podle celkových průzkumů v České republice asi kolem 130 franchisových konceptů. Tyto koncepty jsou z poloviny z oblasti obchodu a z druhé poloviny v oblasti služeb. Co se týká oblasti služeb, tak se koncepty týkají hlavně rychlého občerstvení, restaurací a realitních kanceláří. Tyto koncepty jsou ve službách také ještě zaměřeny na cestovní ruch, hotelnictví, kosmetické zařízení, pronájem motorových vozidel, renovování a staveb nových domů, lázeňských zařízení a patří sem i kadeřnictví. Pokud jde o druhou oblast, tedy o obchod, tak se to týká hlavně prodejen módy, textilu a také drogerie. Všechny tyto údaje vyplývají z průzkumů České asociace franchisingu, která se řídí podle většiny veřejných zdrojů.

Hlavní otázkou zůstává, jak to bude v budoucnu vypadat s touto podnikatelskou metodou. Co se týká zahraničí, tak tady se očekává velký rozvoj a široké rozšíření, co se týče České republiky, tak je na tom už podobně. Poptávka po této moderní podnikatelské metodě stále stoupá a pro stále více podnikatelů se stává nejvíce logickým a rozumným obchodním řešením.

Franchising je sice složitá metoda, která svým způsobem není pro každého, ale podnikatelům umožňuje bezpečně podnikat a nabízí jim velkou spoustu výhod. I v budoucnu se počítá, že se metoda bude díky svým výhodám používat v malé a střední oblasti podnikání.

Další problematiku řeší Česká asociace franchisingu, jedná se o financování této podnikatelské metody. Tato společnost se tímto tématem zabývá již několik let a díky snaze a velkému úsilí je již dostupných několik metod, které vám umožní zajistit financování franchisingu.

Díky spolupráci s některými společnostmi, Česká asociace franchisingu dosáhla několika finančních zdrojů, konkrétně se jedná o úvěry v bance, možnost leasingu, půjčky z privátních zdrojů, také se poskytují státní programy pro podporu pro male a střední podnikatele, dále jsou tu strukturální fondy EU a ještě mnoho dalších výhodných řešení.

sponzorované odkazy