Eskontní úvěr

Znáte produkt eskontní úvěr? Přemýšlíte o něm? Je pro vás vhodný? Pojďme si ho více přiblížit.

Co je to eskontní úvěr?

Eskontní úvěr představuje krátkodobý úvěr, který spočívá v odkupu směnky bankou před datem její splatnosti.

Umožní vám tak získat rychle peněžní prostředky za poměrně nízkou úrokovou sazbu. Směnka je obchodovatelným cenným papírem, ze kterého vyplývá dlužnický závazek. Směnku má odběratel zboží, kterému vyplývá z ní povinnost uhradit směnečnou sumu do data splatnosti. Pokud dáte směnku k odkupu bance, stáváte se dlužníky vůči bance. Cenu ovlivňuje především datum splatnosti směnky, diskontní sazba ČNB, bankovní poplatky spojení s realizací produktu atd.

Eskontní úvěr je využívaný pro krátkodobé financování. U nás není tato forma financování příliš častá. To je dáno tím, že jsou jednodušší úvěrové produkty. Těmi jsou např. revolvingový či kontokorentní úvěr.

Podmínky eskontního úvěru

Chcete-li si vzít eskontní úvěr, musíte splňovat určité podmínky, které si každá banka určuje sama. Musíte splnit především určité náležitosti směnky. Bankovní subjekt si určuje minimální nominální hodnoty a zbytkovou dobu splatnosti. U nás je hlavními poskytovateli eskontních úvěrů Česká spořitelna a Komerční banka.

Eskontní úvěr se poskytuje jednorázově, ale i opakovaně. K tomu dochází na základě rámcové smlouvy o eskontu směnek.

Ne vždy se podaří eskontní úvěr s bankou uzavřít. Banka prověřuje klienta, provádí jeho finanční analýzu a zkoumá bonitu účastníků směnky. Jen když si je banka jistá, že v den splatnosti bude směnka skutečně uhrazená, poskytne vám eskontní úvěr.

Obchodování se směnkami se řídí šekových zákonem.

Výhody a nevýhody eskontního úvěru

Pojďme si shrnout výhody a nevýhody eskontního úvěru. Oceníte na něm především rychlé získání peněžních prostředků, poměrně nízkou úrokovou sazbu a fakt, že banky nepožadují žádný zajišťovací prostředek při zřizování eskontního úvěru.

Má však i své nevýhody. Jsou jimi povinnost uhradit závazek ze směnky v situaci, kdy směnečný dlužník nezaplatí. Eskontní úvěr je také náročnější na vyřízení a je tu snížení přijaté částky za směnku o úroky a další poplatky.

sponzorované odkazy